Thông Báo 10.3.2018(Chuyển nhà qua Watt)

Cáo chính thức chuyển nhà chính thành Wattpad nha mọi người, link đây: https://www.wattpad.com/user/caokhin

Còn đây là link group fb: https://www.facebook.com/groups/1614855211960659/

Lý do cáo chuyển qua Watt là: một, bên watt tự tạo sẵn mục lục, cáo k cần làm việc này T^T lười lắm.

Hai, comt dễ dàng hơn, mọi người có thể comt bất kỳ đoạn truyện nào chứ không cần đọc hết rồi mới comt, như vậy t đọc comt của mn cũng vui hơn kaka.

Ba, cáo vẫn còn post truyện bên này cho mn muốn copy thì copy, tại bên watt k copy dc thì phải ^_^