[Bộ 8] Thú Nhân Tinh Cầu 1.2.3(Thượng)

[TNTC] Cấm Kị Chi Huyết [Bộ 8] [1]

[Cáo] Chuyện tình cảm của Arcelor&Ngang, Panda&Arthur, An&Lạc Khắc, và 1 cp nữa của bộ 7 là Bội Ân & Cách Tát Tư có thể nói là xảy ra cùng 1 thời gian ^^, chỉ chênh lệch 1 chút téo teo thui, nhưng tác giả viết thành từng bộ riêng, nên trong truyện có thể sẽ gặp vài tình huống quen thuộc trong các bộ kia, đừng khó hiểu nhé ^^!

***** Tiếp tục đọc